วันที่ 14 มิ.ย.61 เวลา 07.00 น. พล.ต. ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผบ.มทบ.27 มอบให้ พ.อ. ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ รอง ผบ.มทบ.27 เข้าร่วมโครงการพัฒนาความสัมพันธ์ “สภากาแฟ” จว.ร.อ.ครั้งที่ 4 ณ หอประชุมชั้น 2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพสวนพะยอม สาขาโรงพยาบาลร้อยเอ็ด อ.เมือง จว.ร.อ. โดยมี นาย เลิศบุศย์ กองทอง รอง ผวจ.ร.อ.เป็นประธาน การจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน ให้เกิดความคุ้นเคยและเกิดความสัมพันธ์ที่ไม่เป้นทางการ และสามารถประสานงานระหว่างหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ