“มทบ.27 ร่วมกับ อบต.เหนือเมือง เปิดศูนย์ฟิตเนส รวมพลังสร้างเสริมสุขภาพ ชุมชนแข็งแรง”
บ่ายวันที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น. ที่ศูนย์การเรียนรู้มณฑลทหารบกที่ 27 พลตรี ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานเปิดอาคารฟิตเนสเซ็นเตอร์ มณฑลทหารบกที่ 27 ตามโครงการ “ส่งเสริมการออกกำลังกาย รวมพลังสร้างเสริมสุขภาพ ชุมชนแข็งแรง” ตามนโยบาย Smart man ของ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เป็นเงิน 500,000 บาท โดยมี นายทหาร นายสิบ กำลังพล ครอบครัว, องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง, โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช, หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร และประชาชนชุมชนรอบค่าย เข้าร่วมพิธีประมาณ 300 คน
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 กล่าวว่า การเปิดอาคารฟิตเนสในวันนี้ เพื่อเป็นสวัสดิการของกำลังพล และครอบครัว ตลอดจนพี่น้องประชาชนชุมชนรอบค่าย ได้เข้ามาใช้ออกกำลังกาย ให้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง ห่างไกลโรค และยาเสพติด การจัดสร้างสถานที่แห่งนี้ เพื่อเป็นสมบัติแก่กำลังพลและครอบครัว จนถึงพี่น้องชุมชนรอบค่าย สืบต่อจนถึงรุ่นต่อไป ให้ได้ใช้ประโยชน์จากสถานที่แห่งนี้ อย่างยั่งยืนสืบไป https://www.youtube.com/watch?v=tUHsf-caA9k