ศบภ.มทบ.27 ช่วยเหลือขนย้ายสิ่งของให้กับผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ ต.ดินดำ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
กำลังพลจิตอาสา จากกองร้อยช่วยเหลือประชาชน มณฑลทหารบกที่ 27 เข้าช่วยเหลือยกสิ่งของให้กับราษฎรผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ หมู่ที่ 9 ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งปัจจุบันน้ำในแม่น้ำชี มีระดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ได้ล้นพนังกั้นน้ำไหลเข้าท่วมในหมู่บ้าน
โดย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 27 ได้จัดกำลังพลจิตอาสา เข้าให้ความช่วยเหลือ อย่างต่อเนื่อง เป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับราษฎรเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยทหารเข้าให้ความช่วยเหลือ