โครงการส่งเสริมศิลปาชีพ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
หมี่ลายขอฯ สีฟ้าย้อมด้วยสีธรรมชาติ ทอด้วยมือใส่ใจทุกรายละเอียดจากครูศิลปาชีพฯ ผ่านมาตรฐานนกยูงสีเงิน สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาสอบถามข้อมูลและศึกษาวิธีการทอได้ที่โครงการฯ ครับ