มทบ.27 นำกำลังพลช่วยรื้อถอนบ้านเรือนประชาชนที่ประสบเหตุไฟไหม้ต่อเนื่องเป็นวันที่ 2
มณฑลทหารบกที่ 27 นำกำลังพลจิตอาสา ช่วยเหลือรื้อถอนบ้านเรือนของ นายเพิ่ม นาก้อนทอง บ้านเลขที่ 206 หมู่ 4 บ้านแมด ต.สะอาดสมบูรณ์ อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด ซึ่งประสบเหตุไฟไหม้บ้าน ต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 เพื่อเตรียมพื้นที่ในการซ่อมแซมบ้านเรือนต่อไป