ศภบ.มทบ.27 ประชุมเตรียมการปฏิบัติในการจัดทำแผน “การตรวจสอบความพร้อมด้านบรรเทาสาธารณภัย และการซักซ้อมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ”
วันที่ 18 มิถุนายน 2562 ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 27 ได้ประชุมเตรียมการปฏิบัติในการจัดทำแผน “การตรวจสอบความพร้อมด้านบรรเทาสาธารณภัย และการซักซ้อมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ” ในวันที่ 20 มิถุนายน 2562 โดยมี พันเอกวิรัตน์ พึ่งพิง หัวหน้ากองกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธาน โดยมีการโดยมีการบูรณาการร่วมกับ โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ, กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16 , ป้องกันภัยจังหวัดร้อยเอ็ด, องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง,มูลนิธิกู้ภัยอโศก และสมาคมนครสาเกตกุศลสงเคราะห์ หลังจากนั้นได้ลงตรวจสอบพื้นที่ในการจัดเตรียมการซักซ้อมการปฏิบัติในวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ต่อไป