เมื่อ ๑๗ ก.ค.60 เวลา ๑๐๓๐ พล.ต.ณัฐชนก  ศิริทีปตานนท์ ผบ.มทบ.27/ผบ.กกล.รส.จว.ร.อ.  พร้อมเจ้าหน้าที่ กกล.รส.จว.ร.อ. รับเรื่องร้องเรียนการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ/ร้องเรียนร้องทุกข์ของความเป็นธรรมจาก จนท.รัฐ ของประชาชนทั่วไปที่มาร้องเรียนฯ ณ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ร.อ./มทบ.๒๗ ค่ายประเสริฐสงคราม อ.เมือง จว.ร.อ.