เมื่อวันที่ 18 ก.ค.60 เวลา 1000-1600 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ร.อ.โดย ร้อย.รส.ร.16 พัน.3(ชป.อาจสามารถ)จัด กพ. ร่วมกับ  นายอดิศักดิ์ หมื่นหาวงค์ ผู้ใหญ่บ้านเมืองคลอง หมู่ที่ 4 และประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 4 ต.หนองขาม พร้อมด้วย นายรักษ์ชัย ศิริวัฒน์ กำนันตำบลหนองขาม ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมกำจัดผักตบชวา(Kick off) ตามโครงการ “ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา” ในวันที่ 5 มิถุนายน 2560 ณ หนองน้ำผักบุ้ง หมู่ที่ 4 บ้านเมืองคลอง ต.หนองขาม อ.อาจสามารถ จว.ร.อ. โดยมี นายพิชัย โลเกตุ นายก.อบต.หนองขาม เป็นประธานพิธี โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 100 คน จำนวนผักตบชวาที่กำจัดได้ ประมาณ 10 ตัน คิดเป็นเนื้อที่จำนวน 2 ไร่ ผักตบชวาที่ได้กำจัดจะนำไปใช้ประโยชน์ในการทำเป็นปุ๋ยวัชพืช ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย