เมื่อ 9 พ.ค.61 เวลา 1400 น. พล.ต.ปฏิกรณ์ เอี่ยมลออ ผบ.มทบ.27 ให้การต้อน พ.อ.วสันต์ พึ่งสำเภา รองเจ้ากรมสวัสดิการทหารบก ณ บริเวณหน้า บก.มทบ.27 ในการเดินทางเข้ามอบเงินสนับสนุนด้านสวัสดิการแก่หน่วย ซึ่งประกอบด้วย
1. มทบ.27
2. รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
3. พล ร.6
4. ร.16 พัน.1
5. ม.6 พัน.21
6. ช.พัน.6
7. ส.พัน.6
8. พัน.สร.6
9. ป.6
10. ป.6 พัน.16
11. ป.6 พัน.106
12. กอง สพบ.พล.ร.6
13. กอง พธ.พล.ร.6