เพราะนาทีชีวิต รอไม่ได้…

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 27 โดย กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 16 นำชุดช่วยเหลือประชาชนพร้อมรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ ช่วยเหลือสนันสนุน โรงพยาบาลโพนทราย รับส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน จำนวน 1 ราย คือ นายเขียน หงษ์ทำ อายุ 75 ปี บ้านเลขที่ 16 หมู่ที่ 2 ตำบลโพนทราย อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อส่งต่อไปยังโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ เนื่องจากปัจจุบันระดับน้ำในพื้นที่โรงพยาบาลยังคงท่วมสูง รถเล็กไม่สามารถสัญจรได้