ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 27 โดย กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 16 นำกำลังพล และรถยนต์ขนาดใหญ่ จำนวน 1 คัน ให้บริการรับ-ประชาชน บ้านทรายงาม ตำบลกุดกุง อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร