มทบ.27 ร่วมติดตามตรวจเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ประสบอุทกภัย อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด
พันเอก พลพัฒน์ ธีรเนตร รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมติดตามตรวจเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ประสบอุทกภัย อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด โดยมี นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน และร่วมรับมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจากกรมประมง และกลุ่มเพื่อนครูเอ็ก จำนวน 250 ชุด เพื่อนำไปมอบให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย พร้อมทั้งปล่อยเรือตรวจประมงน้ำจืด ลำปาว 14 เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ ที่ว่าการอำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด