“มทบ.27 นำรถเกี่ยวข้าว ช่วยเหลือประชาชนลดต้นทุนการผลิตในราคาประหยัด”
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา พลตรี ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 มอบให้ พันโท ยุทธศาสตร์ เสนาวุฒิ รักษาการรองหัวหน้ากองกิจการพลเรือน ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการรถเกี่ยวข้าว ในพื้นที่บ้านหนองบัวทอง หมู่ที่ 13 ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยใช้รถเกี่ยวข้าวที่ได้รับมอบจากกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เพื่อช่วยเหลือชาวนาในพื้นที่รับผิดชอบในราคาถูก เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิต เพียงไร่ละ 400 บาท โดยการใช้กำลังพล พลทหารที่มีความสามรถในการขับรถเกี่ยวข้าว ช่วยดูแล และเป็นหน่วยประสานงานติดต่อกับเจ้าของพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องที่ โดยการคัดเลือกจัดคิวเพื่อความเหมาะสม เนื่องจากรถเกี่ยวข้าวเป็นรถขนาดเล็ก ไม่สามารถลงไปเกี่ยวในพื้นที่ที่มีน้ำขังมาก จึงอยู่ที่ดุลพินิจของผู้ควบคุม เพื่อป้องกันความเสียหาย โดยในวันนี้ได้เกี่ยวข้าวในที่นาของเกษตรกรบ้านหนองบัวทอง หมู่ที่ 13 จำนวน 3 ราย บนเนื้อที่ 14 ไร่ ได้ข้าว 6,000 กิโลกรัม และต่อไปยังพื้นที่ใกล้เคียง สร้างความพึงพอใจให้กับเจ้าของพื้นที่นา เนื่องจากเป็นการลดค่าใช้จ่ายไร่ละ 100-200 บาท สำหรับโครงการกองทัพบกช่วยเหลือประชาชน ในส่วนของจังหวัดร้อยเอ็ด ได้เริ่มตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ไปจนสิ้นสุดฤดูการเก็บเกี่ยว