ศบภ.มทบ.27 โดย ร.16 พัน.3 จัดรถอำนวยความสะดวกในการเดินทางเข้า-ออกหมู่บ้านให้กับประชาชน ต.สามขา อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด เนื่องจากระดับน้ำในพื้นที่ยังคงสูง ยังไม่สามารถใช้เล็กในการสัญจรได้