มทบ.27 เข้าพบปะผู้บริหารสถานศึกษาสถานศึกษาและผู้นำสภานักเรียน เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม เชิญชวนส่งทีมดนตรีเข้าแข่งขัน” คีตวัฒนศิลป์ ” ปี 2567
ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมกับ ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนอำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าพบปะผู้บริหารสถานศึกษาสถานศึกษาและผู้นำสภานักเรียน ณ โรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม ตำบลเมืองน้อย อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม เชิญชวนส่งทีมดนตรีเข้าแข่งขัน” คีตวัฒนศิลป์ ” ปี 2567 และเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ภายใต้โครงการ “Army Youth Summer Camp ” ประจำปี 2567 และร่วมกำหนดแนวทางในการดำเนินการจัดกิจกรรมร่วมกันต่อไป