กองร้อยบรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมกับผู้นำชุมชน และชาวบ้านกรอกกระสอบทรายเพื่อทำผนังกั้นน้ำ ที่บ้านแซงแหลม หมู่ที่ 7 ตำบลแสนชาติ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด