“มทบ.27 เข้าช่วยเหลือประชาชนรื้อถอนบ้านของผู้สูงอายุ”
มณฑลทหารบกที่ 27 นำกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง เข้าช่วยเหลือประชาชนรื้อถอนบ้านของผู้สูงอายุ คือ นางสายัน ตรีกุล อายุ 64 ปี อาศัยอยู่ ณ บ้านเลขที่ 69 หมู่ 17 ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งที่อยู่อาศัยเดิมมีสภาพทรุดโทรม สร้างความอุ่นใจให้แก่ประชาชนที่ทหารเข้าช่วยเหลือในครั้งนี้