เมื่อ 4 กันยายน 2560  พลตรีณัฐชนก ศิริทีปตานนท์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27/ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดร้อยเอ็ด มอบให้ พันเอก ชินวิช เจริญพิบูลย์ รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27/รองเสนาธิการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นผู้แทน เป็นประธานพิธีเปิดการจัดกิจกรรมโครงการค่ายเยาวชนต้านยาเสพติด และโครงการวัยรุ่นสดใสห่างไกลยาเสพติด ร่วมกับ สภาเด็กและเยาวชน อบต.วังสามัคคี โดยมีเยาวชนจากสถานศึกษา (ระดับ ม.1-ม.3) ในพื้นที่ ต.วังสามัคคี เข้าร่วมโครงการ จำนวน 86 ณ สโมสรค่ายประเสริฐสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย