มทบ.27 ร่วมพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบแก่ราษฎรที่ประสบความเดือดร้อนจากภัยหนาว ในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด
พันเอก จิตรกร จันทร์สว่าง เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการฯ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด และกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมในพิธี มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์มอบแก่ราษฎรที่ประสบความเดือดร้อนจากภัยหนาวในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อมอบให้ราษฎรที่อาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดาร ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีฐานะยากจนที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาว ในพื้นที่ อำเภอโพนทราย จำนวน 1,400 ผืน อำเภอเกษตรวิสัย จำนวน 800 ผืน และอ.อาจสามารถ จำนวน 800 ผืน ณ หอประชุม อำเภอโพนทราย โดยมี นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานฯ ซึ่งประชาชนที่ได้รับมอบฯมีความปลาบปลื้มในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้และจะนำของที่ได้รับพระราชทานฯไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป