#ศบภ.มทบ.27 โดย ร.16 พัน.3 นำกำลังพล ออกช่วยเหลือ​ประชาชน​ในการเคลื่อนย้ายสิ่งของ​ และทำความสะอาดฟื้นฟูสำนักงาน​ รวมทั้งอาคารบ้านเรือนของพี่น้องประชาชน ในพื้นที่ อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด หลังจากระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่อง