มณฑลทหารบกที่ 27 ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการทหารพันธุ์ดีในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดและโครงการวิสาหกิจชุมชน มณฑลทหารบกที่ 27

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 1500 น. พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วย พันเอกทฤษฎี คงชนะ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 และคณะผู้บังคับบัญชา ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการทหารพันธุ์ดีในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดและโครงการวิสาหกิจชุมชน มณฑลทหารบกที่ 27 ณ ห้องประชุมกองร้อยมณฑลทหารบกที่ 27 โดยมี หัวหน้าโครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 27 โครงการทหารพันธุ์ดีกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16 โครงการทหารพันธุ์ดี โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและหัวหน้าโครงการวิสาหกิจชุมชน มณฑลทหารบกที่ 27 ทั้ง 21 โครงการเข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดีและวิสาหกิจชุมชน ในห้วง 3 เดือน และรับฟังปัญหาข้อขัดข้องพร้อมให้คำแนะนำ เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์