#กองทัพบกเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส
วันที่ 7 กันยายน 2562 ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 27 โดย กองร้อยบรรเทาสาธาณภัยฯ ช่วยแจกข้าวกล่องให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยและบรรจุกระสอบทรายเพื่อกั้นนำ้ ณ บ.นาเลิง ต.นาเลิง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด