“มทบ.27 เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน และนายอำเภอ ครั้งที่ 10/65
พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน และนายอำเภอ ประจำเดือน ตุลาคม 2565 ครั้งที่ 10/65 ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน
.
ซึ่งก่อนเข้าวาระการประชุม ได้มีการมอบรางวัลแก่หน่วยที่มีผลการบริหารงบประมาณประจำปี 2565 โดย มณฑลทหารบกที่ 27 ได้รับมอบรางวัลหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2565 ประเภทวงเงินมากว่า 10 ล้านบาท ถึง 100 ล้านบาท โดย พันโทหญิง จรัลรัตน์ กลิ่นศรีสุข หัวหน้าแผนกโครงการและงบประมาณ มณฑลทหารบกที่ 27 เข้ารับมอบรางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นความสำเร็จของหน่วยที่ได้รับมอบรางวัลที่มีผลการปฏิบัติงานด้านงบประมาณที่ดีเยี่ยม