ศอ.จอส.มทบ.27 ร่วมประชุมขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดร้อยเอ็ด
พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสามณฑลทหารบกที่ 27 มอบให้ พันเ ก สมเด็จ พวงผกา เสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ 27/ เลขานุการศูนย์อำนวยการจิตอาสามณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วย กำลังพลที่สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรพื้นฐาน (ภาค 2) สังกัด มณฑลทหารบกที่ 27 จำนวน 4 นาย ร่วมประชุมขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น 5 ศาลางกลาง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด /รองอำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมฯ เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ประจำปี 2567 รวมทั้งชี้แจงโครงสร้างบทบาทหน้าที่ของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ระดับประเทศ ระดับภาค ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และศูนย์จิตอาสาช่วยเหลือประชาชน เพื่อเป็นผู้นำให้กับจิตอาสาพระราชทานในการทำหน้าที่ดูแลพี่น้องประชาชน ในการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพิจารณาถึงแผนการจัดกิจกรรมจิตอาสาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย และกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ได้อย่างมีประสิทธิผล ทั้งนี้ อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 2 มอบให้ พันเอก รัฐวุฒิ กระบวนรัตน์ เป็นผู้แทนฯ ร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ VTC ในครั้งนี้ด้วย เพื่อให้ข้อเสนอแนะงานด้านจิตอาสาด้านอื่นๆ ให้การขับเคลื่อนงาน เป็นไปตามยุทธศาสตร์และนโยบายตามที่ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 2 และศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน กำหนด