“เยี่ยมรับขวัญหลานของ มทบ.27 เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน”
พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 มอบให้ ร้อยเอก บรรพต แดงอาจ ผู้บังคับกองร้อยมณฑลทหารบกที่ 27 เข้าเยี่ยม นางสาวพนิตนันท์ รุ่งจรัญ ภรรยาของ พลทหารชัยมงคล ต้นเพชรนารายณ์ รุ่นปี 2565 ผลัดที่ 1 สังกัด กองร้อยมณฑลทหารบกที่ 27 ซึ่งได้คลอดบุตร เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2566 พร้อมมอบของขวัญเครื่องใช้สำหรับทารกและเงินสวัสดิการเพื่อบำรุงขวัญ สร้างขวัญกำลังใจที่ดีให้กับกำลังพลและครอบครัว ณ บ้านเลขที่ 128 หมู่ 7 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด “เพราะเรา คือ ครอบครัวเดียวกัน”