“มณฑลทหารบกที่ 27 มอบเมล็ดพันธ์ุผักพระราชทานโรงเรียนเครือข่ายโครงการ ทหารพันธุ์ดี ”ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย ตามพระราชดำริ”
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา มีพื้นที่ติดกับลำน้ำชี ในช่วงฤดูฝนจะได้รับผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่ง ทำให้ท่วมหมู่บ้าน และพื้นที่ทางการเกษตร เพื่อให้ชุมชนและโรงเรียนได้มีพืชผักไว้รับประทานหลังน้ำลด มณฑลทหารบกที่ 27 และ โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา ได้ร่วมมือจัดทำพื้นที่สำหรับทำกิจกรรมปลูกผักปลอดภัย ปลูกไม้ผล เลี้ยงไก่ประดู่หางดำ มข.55 เลี้ยงเป็ดไข่บางปะกง และเลี้ยงปลานิลจิตรลดา เพื่อขยายผลสู่ชุมชน ตามโครงการ “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย ตามพระราชดำริ” ซึ่งเป็นโรงเรียนเครือข่ายโครงทหารพันธุ์ดี มทบ.27 นำไปปลูกและแจกจ่ายให้กับประชาชนในชุมชน เพื่อปลูกผักไว้กินเอง ลดค่าใช้จ่าย ภายในโรงเรียน และครัวเรือน