มทบ.27 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ณ วัดศรีสุริยาป่ายาง น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09. 30 น. พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 มอบหมายให้ พันเอก ภูวเดช อุทัยพรหม รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27/ จิตอาสา 904 เป็นผู้แทน พร้อมด้วย พันตรี นัฐวุฒิ จ้อยทอง นายทหารฝ่ายส่งกำลังบำรุง /จิตอาสา 904 และกำลังพลจิตอาสาพระราชทานร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดศรีสุริยาป่ายาง บ้านป่ายาง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองผือ อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน
กิจกรรมประกอบด้วย การพัฒนาพื้นที่ชุมชน ตัดแต่งกิ่งไม้ ตัดหญ้า เก็บกวาดใบไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบพื้นที่บริเวณวัดศรีสุริยาป่ายาง ให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาดสวยงาม พร้อมทั้งได้ร่วมกันปลูกต้นตะเคียน จำนวน 14 ต้น และทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนอีกด้วยเพื่อแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพัฒนาบ้านเมือง ให้เจริญรุ่งเรืองเท่าเทียมอารยประเทศ