“ขอให้เชื่อมั่น…เราจะดูแลบุตรหลานของท่านให้ดีที่สุด”
หน่วยฝึกทหารใหม่ มณฑลทหารบกที่ 27 ดำเนินการตรวจ ATK ให้แก่ ครูฝึกนายสิบ, ครูฝึกทหารใหม่ ก่อนการรับทหารใหม่เข้าหน่วยฝึก ซึ่งผลการตรวจเป็นลบทุกนาย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในหน่วยฝึกฯ