เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 0930 พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน และนายอำเภอ ประจำเดือน ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคลชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุม โดย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้ชี้แจงเรื่องที่สำคัญให้กับที่ประชุมทราบ จำนวน 4 เรื่อง คือ
1.โครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 27
2.การสนับสนุนมหกรรมขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันของ จังหวัดร้อยเอ็ด และกิจกรรมการท่องเที่ยวในหน่วยทหาร
3.โครงการ 1 หน่วยงาน – 1 ตำบล – 1 เรือนเพาะชำ
4.การสนับสนุนพื้นที่ จัดงานกาชาด จังหวัดร้อยเอ็ด