ชื่นชม “มัคคุเทศก์น้อย”รุ่นที่ 1 ทำความดีเพื่อสังคม
และต้อนรับมัคคุเทศก์น้อย รุ่นที่ 2
วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 0845 น. พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทหารบก มอบใบประกาศเกียรติคุณและทุนการศึกษาให้กับ “มัคคุเทศก์น้อย” รุ่นที่ 1 ของ มณฑลทหารบกที่ 27 จำนวน 3 คน ซึ่งได้รับรางวัล ดีเยี่ยม ในกิจกรรมประกวดคลิปสั้นเยาวชนทำความดีเพื่อสังคม ตามนโยบายของกองทัพบก ในการเชิญชวนเยาวชนปฏิบัติตนทำความดีเป็นแบบอย่างให้สังคม พร้อมทั้งได้มอบใบประกาศนียบัตรพร้อมทั้งเสื้อ ให้กับมัคคุเทศก์น้อย มณฑลทหารบกที่ 27 รุ่นที่ 2 ณ บริเวณด้านหน้ากองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27