“มทบ.27 เปิดบ้านต้อนรับทหารใหม่ สู่ครอบครัวกองทัพบก Home of Army”
พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการ มณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานเปิดกิจกรรมต้อนรับครอบครัว และญาติทหารใหม่ พร้อมตรวจเยี่ยมกรรมวิธีการรับรายงานตัว และส่งทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ผลัดที่ 2/2565 โดยมี คณะผู้บังคับบัญชา คณะนายทหาร ผู้บังคับหน่วย ผู้ฝึก ผู้ช่วยผู้ฝึก และครูทหารใหม่ ร่วมให้การต้อนรับฯ ณ สโมสรนายทหารค่ายประเสริฐสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมียอดทหารกองประจำการ ผลัดที่ 2/2565 ที่เข้ารายงานตัวหน่วยต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดยโสธร และรับช่วยจาก จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดสกลนคร จำนวน 1,684 นาย
โดย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้พบปะทหารใหม่และญาติฯ พร้อมชี้แจงข้อสั่งการของผู้บัญชาการทหารบก และแม่ทัพภาคที่ 2 ในการดูแลน้องทหารใหม่ เน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการ การฝึก โดยยึดหลักความปลอดภัย การเฝ้าระวัง ฮีทสโตรก โรคซึมเศร้า ตลอดจนห้ามมิให้มีการลงโทษด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้อง การปฏิบัติภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 อย่างเคร่งครัด
เนื่องจากทหารใหม่ถือเป็นผู้เสียสละ การดำเนินการฝึกจึงต้องให้ปรับตัวจากพลเรือนสู่การเป็นทหารกองประจำการ โดยฝึกจากง่ายไปหายาก จากเบาไปหาหนัก ทั้งนี้ได้เตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ เช่น อาคาร สถานที่ โรงนอน โรงประกอบเลี้ยง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับญาติทหารใหม่ และคลายความกังวล โดยได้จัดตั้งกลุ่มไลน์ญาติทหารใหม่เพื่อส่งภาพให้ญาติๆได้เห็นการฝึกของบุตรหลาน สร้างความอุ่นใจให้แก่ญาติทหารใหม่ ว่าเราจะดูแลบุตรหลานของท่าน เหมือนพ่อดูแลลูก เหมือนพี่ดูแลน้อง
ทั้งนี้ มณฑลทหารบกที่ 27 ได้นำชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 27 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมฯและอำนวยความสะดวกแก่ญาติทหารใหม่ พร้อมนำวงดนตรีคลาสแบนด์ จากหมวดดุริยางค์ มณฑลทหารบกที่ 27 บรรเลงเพลงต้อนรับ พร้อมนำรถครัวสนามปรุงอาหารแจกจ่ายอาหารแก่ทหารใหม่และญาติฯด้วย