“ทหารใหม่อุ่นใจ ตรวจสุขภาพ พร้อมรับการฝึก”
โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เข้าตรวจร่างกายให้กับน้องทหารใหม่ เพื่อคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นทั้งร่างกายและจิตใจ หากพบผู้มีปัจจัยเสี่ยงหรือพบความผิดปกติก็จะแยกกลุ่มเสี่ยง หรือส่งตัวเข้ารับการรักษาต่อไป