มทบ.27 เปิดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นสำหรับพลทหารกองประจำการก่อนปลดประจำการ เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ
เมื่อวันที่ 20 ก.ย.61 เวลา 0930 พล.ต.ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผบ.มทบ.27 มอบหมายให้ พ.อ.จิตรกร จันทร์สว่าง รอง เสธ.มทบ.27 เป็นผู้แทนเปิดพิธีฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นสำหรับพลทหารกองประจำการก่อนปลดประจำการ ผลัด 2/59 จำนวน 75 ชั่วโมง ระยะเวลา 12 วัน ตั้งแต่ วันที่ 20 ก.ย.61 ถึง วันที่ 1 ต.ค.61 ในหลักสูตรซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ณ ห้องอบรม ร้อย.มทบ.27 โดยมี นาย ประจวบ จันทรวงษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด เป็นผู้กล่าวรายงาน มีผู้เข้าอบรม จำนวน 20 นาย ได้รับเกียรติจากอาจารย์ภาควิชาช่างไฟฟ้า จากวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ดเป็นผู้อบรมให้ความรู้ ในการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า งานไฟฟ้าเบื้องต้น ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ
วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อให้ทหารกองประจำการที่ใกล้ปลดประจำการมีความรู้วิชาชีพทางไฟฟ้าติดตัวนำไปประกอบอาชีพ เมื่อสำเร็จการฝึกอบรมจำนวน 75 ชั่วโมงแล้วจะได้รับใบประกาศณียบัตรจากทางหน่วย และยังสามารถต่อยอดเข้ารับการทดสอบฝีมือช่างไฟฟ้า ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ กระทรวงแรงงาน เพื่อรับใบประกอบวิชาชีพช่างไฟฟ้าได้อีกด้วย สามารถนำไปประกอบอาชีพ เพื่อเป็นรายได้เลี้ยงตนเอง และครอบครัวต่อไป