กระทงปีนี้…น้องทำเอง

น้องๆทหารใหม่ หน่วยฝึกทหารใหม่มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมกันประดิษฐ์กระทงจากวัสดุจากธรรมชาติเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม และร่วมสืบสานประเพณีอันดีงาม