ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ตรวจความก้าวหน้าการดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 27
วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.30 น. พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้เดินทางไปตรวจความก้าวหน้าการดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 27 และตรวจความพร้อมของการติดตั้งเครื่องสูบน้ำด้วยพลังงานจากแสงอาทิตย์ การสูบน้ำไหลดีมากสม่ำเสมอ ต่อมาได้เดินทางมาเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบเงินให้ค่าน้ำดื่ม น้ำหวาน สำหรับกำลังพลที่ปฏิบัติงานปลูกไม้ผล หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 27 หลังจากนั้นได้เดินทาง ไปตรวจการขุดคลองไส้ไก่ในโครงการฯและแนะนำการปฏิบัติงานและรับฟังปัญหาข้อขัดข้องของผู้ปฏิบัติงานเพื่อนำมาแก้ไขต่อไป