“ดูแลและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่อง”
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 27 นำกำลังพลและยุทโธปกรณ์ช่วยเหลือและดูแลพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด อย่างต่อเนื่อง