“มทบ.27 ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้าระงับเหตุเพลิงไหม้โกดังเก็บสินค้า หจก.อลิน 2553”
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11.00 น.มณฑลทหารบกที่ 27 ได้รับแจ้งเกิดเหตุเพลิงไหม้โกดังเก็บสินค้า หจก.อลิน 2553 เลขที่ 55/4 ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ซึ่งสินค้าส่วนใหญ่เป็นของเล่นเด็กและมีส่วนประกอบของพลาสติก ตัวอาคารมีความกว้าง 14 ม. ยาว 70 ม. ในการนี้ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27/ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 27 ได้อนุมัติให้จัดรถบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน รถดับเพลิง จำนวน 2 คัน กำลังพลจิตอาสา จำนวน 13 นาย ร่วมกับ ศูนย์ความร่วมมือด้านบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น และ มูลนิธิอาสาสมัคร พร้อมทั้งจัด เจ้าหน้าที่สารวัตรทหาร จำนวน 10 นาย เข้าร่วมอำนวยความสะดวกในการดับเพลิง สามารถระงับเหตุได้ในเวลา 1530 น.
และต่อมาในเวลา 17.30 น.ได้เกิดการปะทุขึ้นใหม่ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 27 ได้จัดกำลังพลจิตอาสาเพิ่มเติมจาก กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16 จำนวน 30 นาย และ มณฑลทหารบกที่ 27 จัด รถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ จำนวน 2 คัน เพื่อช่วยเหลือในการเคลื่อนย้ายสิ่งของ โดยสามารถควบคุมเพลิงได้ในเวลา 20.00 น. สำหรับสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ อยู่ระหว่างตรวจสอบและประเมินความเสียหาย ซึ่งจะรายงานให้ทราบต่อไป