“รอง ผบ.มทบ.27 เข้าพบปะอบรมให้ความรู้แก่ทหารใหม่ รุ่นปี พ.ศ.2565 ผลัดที่ 2 จากพลเรือนสู่ทหารกองประจำการ”
พันเอก ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เข้าพบปะอบรมให้ความรู้แก่น้องทหารใหม่ รุ่นปี พ.ศ.2565 ผลัดที่ 2 ในด้านสิทธิ และสวัสดิการต่างๆที่กำลังพลที่น้องทหารใหม่จะได้รับ ธรรมมะให้การครองตน ครองคน ครองงาน และความภาคภูมิใจในการรับใช้ชาติ พร้อมทั้งได้เน้นย้ำให้ครูฝึกฯ เอาใจใส่ สอดส่องดูแลน้องทหารใหม่อย่างใกล้ชิด เนื่องจากอยู่ในห้วงของการปรับสภาพจากพลเรือนมาเป็นทหารกองประจำการ จึงอาจจะทำให้เกิดความไม่คุ้นชินกับสิ่งแวดล้อมภายในค่ายทหาร ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ มณฑลทหารบกที่ 27