ห่วงใย….ครอบครัวของกำลังพล
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. พันเอกหญิง กมลทิพย์ ขันมั่น ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 27 และคณะแม่บ้าน ฯเข้าเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบเงินช่วยเหลือ ให้กับครอบครัวของ นางสุดารัตน์ สารินทร์ ภริยา ของ พันโท สุรชัย สารินทร์ รองหัวหน้ากองกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 27 ซึ่งมีอาการเจ็บป่วยต้องเข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลและครอบครัว