ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยให้สำนักงานควบคุมโรคติดต่อ เขต 7 จังหวัดขอนแก่นนำมาให้บริการตรวจคัดกรองเชิงรุกหาเชื้อโควิด-19 ให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงของจังหวัดร้อยเอ็ด โดยจัดหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการเชิงรุกเก็บตัวอย่างส่งตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด โดยนำรถพระราชทานเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย จำนวน 1 คัน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ทำการตรวจคัดกรองหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 โดยในช่วงเช้าของวันนี้ได้ตั้งจุดตรวจไว้ที่สถานีขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อให้บริการตรวจคัดกรองผู้ขับรถโดยสารและประชาชนที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง และในช่วงบ่ายจะตั้งจุดตรวจบริการไว้ที่ตลาดทุ่งเจริญ ซึ่งมีผู้เข้ารับการตรวจเป็นจำนวนมาก