“ผบ.มทบ.27 และคณะผู้บังคับบัญชา เข้าตรวจเยี่ยมการฝึกของทหารใหม่ มทบ.27 ผลัด 2/65”
พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วย พันเอก ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 และ พันเอก ภูวเดช อุทัยพรหม รอง เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 เข้าตรวจเยี่ยมการฝึกของทหารใหม่ มณฑลทหารบกที่ 27 ผลัด 2/65 ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ มณฑลทหารบกที่ 27 โดยได้สอบถามปัญหาข้อขัดข้องเกี่ยวกับการฝึก และให้ข้อแนะนำในการปฏิบัติตามมาตรการป้องโรคติดต่อ และมาตรการป้องกันการสูญเสียจากการฝึกอย่างเคร่งครัด