เมื่อ 27 เม.ย.63 เวลา 1500
ร.อ.อุเทน บุญยบุตร รรก.สด.อ.เมยวดี จว.ร.อ.มอบหมายให้ จ.ส.อ.บุญมี ขันธเวช เสมียนหน่วยปฏิบัติหน้าที่ชุดเคลื่อนที่เร็วฯ อ.เมยวดี นำชุดเคลื่อนที่เร็วประจำศูนย์ดำรงธรรม อ.เมยวดี จว.ร.อ.เข้าให้การช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดเหตุไฟไหม้ลามทุ่งและลุกลามไหม้คอกสัตว์ประชาชน ณ บริเวณทางทิศใต้ บ.หนองสองห้อง ม.3 ต.เมยวดี ห่างจากหมู่บ้านประมาณ 400 ม.ซึ่งเป็นโรงนา(คอกวัว) ของนางปาริสรา น้ำบุ่น 140 ม.3 ต.เมยวดี
จนท.ได้ช่วยดับไฟจนไฟสงบลง ตรวจสอบความเสียหาย ไฟไหม้คอกวัว 1 หลัง มูลค่าประมาณ 5,000 บ.