ขอบคุณธารนำ้ใจ ที่มอบให้คนไทยด้วยกัน

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 27 รับมอบสิ่งของบริจาค เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่