มทบ.27 ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทหารออนไลน์ ปี 2566 อย่างต่อเนื่อง
ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 27 ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทหารออนไลน์ ปี 2566 ให้กับผู้มาร่วมกิจกรรม หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) โครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียนบ้านมะอึ ตำบลมะอึ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมแจกแผ่นพับรายละเอียดการสมัครทหารออนไลน์ ให้กับประชาชนผู้มาร่วมกิจกรรมฯ ผู้นำท้องที่, ผู้นำท้องถิ่น และส่วนราชการในพื้นที่ พร้อมทั้งขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุตรหลานในพื้นที่ตลอดจนประชาชนที่สนใจได้รับทราบ