“ มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา ถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา “
พันเอก ยุทธศาสตร์ เสนาวุฒิ ช่วยราชการ กองกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นผู้แทนหน่วย ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา ถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
โดยมี นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และพระปริยัติธีรวงศ์ (บุญเกิด กิตฺติปาโล) เจ้าคณะอำเภอเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
.
หลังจากนั้นมีพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล มีหัวหน้าส่วนราชการ, องค์กรเอกชน และประชาชน ร่วมพิธีฯ ณ ศาลาการเปรียญ วัดบึงพระลานชัย พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด