“ มทบ.27ร่วมทอดผ้าป่าหมวกนิรภัย 200 ใบ ให้กับนักศึกษา เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน”
เช้าวันที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ที่หอประชุมกลางวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด พันเอก รัตนศักดิ์ สิงห์สนั่น รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 เข้าร่วมในพิธีมอบหมวกนิรภัย โครงการผ้าป่าหมวกนิรภัยจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อสนับสนุนโครงการส่งเสริมมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนนในสถานศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งมี นาย เกรียงไกร จิตธรรม หัวหน้าสำนักงานป้องกันภัยจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวรายงาน และมีส่วนราชการ นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ผู้บริหารสถานศึกษา องค์กรเครือข่ายลดอุบัติเหตุทางถนน และนักศึกษาร่วมกิจกรรมจำนวนมาก โดยมี นาย ชยันต์ ศิริมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน
สืบเนื่องจาก จังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดทำโครงการผ้าป่าหมวกนิรภัย (กองทุนหมวกนิรภัยเพื่อความปลอดภัยสาเกตนคร) เพื่อจัดหาหมวกนิรภัยให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด และส่งเสริมให้มีการสวมหมวกนิรภัยเพิ่มขึ้น เพื่อช่วยลดความสูญเสียจากการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งในวันนี้ ทำการมอบให้กับนักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด จำนวน 200 ใบ และมีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน และปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด