“มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีปีใหม่และกาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2566 และรับประกาศเกียรติคุณ เป็นผู้สนับสนุนการบริจาคโลหิตดีเด่น ประเภทส่วนราชการ/ภาคเอกชน ลำดับที่ 4”
พันเอก บำเพ็ญ เพ็ญภาคกุล หัวหน้ากองกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 27 เป็นผู้แทนหน่วย ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีปีใหม่และกาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2566 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันพุธที่ 28 ธันวาคม 2565 – วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566 รวม 10 วัน โดยมีนาย สนอง ดลประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีฯ
ภายในงานมีพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ ให้กับหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจ และยกย่องชมเชย พร้อมทั้งแสดงความขอบคุณ สำหรับผู้ที่ให้การสนับสนุนเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ในงานวันรวมน้ำใจให้กาชาด ประจำปี 2566 และการจัดหาโลหิต ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดย มณฑลทหารบกที่ 27 ได้รับประกาศเกียรติคุณ เป็นผู้สนับสนุนการบริจาคโลหิตดีเด่น ประเภทส่วนราชการ/ภาคเอกชน อันดับที่ 4 ณ บริเวณเวทีกลาง หอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด