“อบรมมัคคุเทศก์น้อย มทบ.27 รุ่นที่ 2 นำเที่ยวในค่ายประเสริฐสงครามและสถานที่สำคัญในจังหวัดร้อยเอ็ด”
พันเอก ภูวเดช อุทัยพรหม รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เปิดการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอบรมมัคคุเทศก์น้อย รุ่นที่ 2 พร้อมมอบเสื้อมัคคุเทศก์น้อย ฯ ให้กับบุตรหลานของกำลังพลที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 18 คน โดยมี มัคคุเทศก์น้อย รุ่นที่ 1 เป็นผู้นำน้องๆเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวในค่ายประเสริฐสงคราม อาทิเช่น สนามยิงปืน ฯ สนามกอล์ฟ ฯ สักการะอนุสาวรีย์พลตรีพระยาประเสริฐสงครามเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ ร.16 พัน.1 สถานีทดสอบกำลังใจเลื่อนข้ามน้ำ เยี่ยมชมโครงการทหารทหารพันธุ์ดี มทบ.27 สักการะศาลเจ้าพ่อธรรมโหราประเสริฐศักดิ์ ทัศนศึกษาที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด และไหว้พระพุทธรัตนมงคลมหามุนี ที่วัดบูรพาราม
ทั้งนี้ มณฑลทหารบกที่ 27 ได้จัดอบรมมัคคุเทศก์น้อย รุ่นที่ 2 เพื่อให้บุตรหลานได้เรียนรู้ทักษะการเป็นมัคคุเทศก์ ในการนำท่องเที่ยวในค่ายทหารและสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด