“กองทัพบก มอบเสื้อกันหนาวให้น้องๆนักเรียนโรงเรียนบ้านสระบัว จ.ร้อยเอ็ด”
พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วย พันเอกหญิง กมลทิพย์ ขันมั่น ประธานสมาคมแม่บ้าน ทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 27 และคณะแม่บ้านฯ เดินทางไปมอบเสื้อกันหนาวตามดำริของผู้บัญชาการทหารบกให้กับนักเรียนในระดับอนุบาล และระดับประถมของโรงเรียนบ้านสระบัว ต.สระบัว อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด จำนวน 66 คน ซึ่งเป็นโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามโครงการทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย” เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และใช้สวมใส่ในฤดูหนาวที่กำลังจะมาถึง โดยมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระบัว และ ผู้อำนวยการ รร.บ้านสระบัว ร่วมมอบเสื้อกันหนาว
ต่อจากนั้นได้เยี่ยมชมการดำเนินงานของโครงการทหารพันธ์ุดี โรงเรียนบ้านสระบัว และมอบต้นกล้าพันธุ์ผักให้แก่ผู้ปกครองของนักเรียน เพื่อนำไปปลูกไว้รับประทานภายในครอบครัวและชุมชนต่อไป