มณฑลทหารบกที่ 27 ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน “เติมความสุขให้กับคนไทย ตามแนวทางวิถีใหม่ จากใจทหาร”
พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 / ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วย ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 27 รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 และคณะแม่บ้าน ฯ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและให้คำแนะนำเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานบริเวณจุดบริการประชาชน ณ บริเวณสำนักงานปฏิรูปที่ดิน ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด และมอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจและดูแลความเป็นอยู่ของผู้ปฏิบัติหน้าที่
ทั้งนี้ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้ตรวจสอบสภาพการใช้เครื่องมือในการช่วยเหลือขั้นต้น พร้อมกำชับให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ให้มีความปลอดภัย มากที่สุด และให้บริการประชาชนด้วยมิตรไมตรี